Giornata a Milano del 15-05-2021

Premio Giorgio Macchi - Euro 5.000 Trio - Ipp. Naz. 1501 - Metri 1400 - P.Dritta III Trag. - Piana

V. 4,17 P. 1,65 (2) 2,16 (1) 2,21 (3) Acc. 18,27 Acp. 2,82 (1-2) 8,93 (1-3) 7,89 (2-3) T. 81,54

1 2 (1)

2 1 (9)

75,5
LR
1/2
7,00
67
Bated Breath e Superfonic

4 10 (5)

10 8 (8)

67
L
1 1/2
73,55
13
Sakhee's Secret e Marisa

Premio Cernobbio - Euro 13.200 Trio - Metri 1000 - P.Dritta

V. 2,48 P. 2,32 (5) 3,50 (1) Acc. 32,60 T. 42,40

2 1 (1)

3 2 (3)

5 6 (2)

Premio Velate - Euro 5.500 Trio - Metri 1800 - P.Circolare

V. 3,91 P. 1,85 (4) 1,81 (3) Acc. 6,13 T. 28,13

1 4 (4)

6 2 (3)

Premio Pozzo D'Adda - Euro 8.800 II Tris - Ipp. Naz. 1506 - Metri 1600 - P.Circolare

V. 7,92 P. 2,87 (9) 3,11 (7) 4,29 (5) Acc. 75,60 Acp. 32,26 (5-7) 15,71 (5-9) 11,00 (7-9) T. 311,83

1 9 (8)

2 7 (11)

56,5
L
C.INC.
10,49
51
Coach House e Mandy Layla

4 1 (1)

7 3 (10)

8 12 (5)

53
L
1 1/2
35,67
38
Raven's Pass e Better To Love

9 11 (2)

10 13 (3)

11 10 (12)

12 2 (13)

63
LR
C.INC.
37,55
58
Swiss Spirit e Midnight Bahia

Premio San Siro Sprint 2^Eliminatoria - Euro 8.800 Trio - Ipp. Naz. 1509 - Metri 1000 - P.Dritta

V. 5,21 P. 2,54 (6) 2,66 (5) 3,43 (7) Acc. 49,91 Acp. 8,20 (5-6) 13,43 (5-7) 14,68 (6-7) T. 179,27

1 6 (9)

2 5 (3)

4 2 (5)

5 4 (4)

6 3 (10)

8 10 (1)

9 8 (7)

53
L
C.T.
23,66
46
Charm Spirit e Little Avon

RT 9 (2)

TQQ Premio Briosco - Euro 8.800 Tris - Ipp. Naz. 1512 - Metri 2000 - P.Circolare

V. 10,95 P. 3,64 (2) 2,80 (8) 2,27 (10) Acc. 197,28 Acp. 20,28 (2-8) 13,05 (2-10) 15,83 (8-10) T. 543,20 Q4 5219,48 Q5 NV

1 2 (14)

4 5 (1)

6 13 (9)

7 9 (11)

8 12 (5)

9 11 (10)

14 14 (3)