Giornata a Siracusa del 27-05-2023

PREMIO VAIN TO RESIST - Euro 5.500 - Metri 1200 - P.Sabbia

V. 6,59 P. 1,69 (3) 1,21 (5) Acc. 20,11

2 5 (2)

giubba

3 1 (5)

giubba
53,5
L
2 3/4
4,31
42
Free Eagle e Twenty Times

5 2 (3)

giubba
53,5
CL
MOLTE
12,05
14
Luck Of The Kitten e Doni D'arcadia

PREMIO MONARCA - Euro 11.000 - Metri 2100 - P.Piccola

V. 1,34 P. 1,13 (2) 1,51 (3) Acc. 4,21

2 3 (3)

giubba

3 1 (4)

giubba

4 5 (1)

giubba

PREMIO CAMIGLIATELLO - Euro 9.900 Trio - Ipp. Naz. 1341 - Metri 2100 - P.Piccola

V. 4,75 P. 2,12 (4) 2,93 (5) 2,43 (1) Acc. 42,55 Acp. 5,50 (1-4) 12,43 (1-5) 10,41 (4-5) T. 110,57

2 5 (1)

giubba

5 9 (5)

giubba
50
L
1/4
10,45
38
Sakhee's Secret e Jodie Pisati

6 2 (9)

giubba

8 8 (7)

giubba

9 3 (2)

giubba

PREMIO MANSLOW - Euro 4.400 Trio - Metri 1800 - P.Sabbia

V. 7,19 P. 1,72 (6) 1,35 (2) 1,51 (8) Acc. 7,40 T. 70,47

1 6 (7)

giubba

2 2 (1)

giubba
58,5
PL
1 1/2
2,65
71
Bobby's Kitten e Luisa Calderon

3 8 (2)

giubba

4 7 (5)

giubba

5 1 (8)

giubba
58
1/2
9,41
62
Galileo Gold e Society Pearl

6 4 (4)

giubba

PREMIO ENDO - Euro 4.400 Trio - Metri 1300 - P.Sabbia

V. 4,12 P. 2,70 (2) 6,85 (5) Acc. 30,10 T. 55,59 55,59

4 3 (5)

giubba

5 6 (3)

giubba

6 1 (2)

giubba
65
P
8 1/2
4,18
50
Lord Chaparral e Fabiana War's

7 7 (4)

giubba
53,5
PL
4 1/2
20,70
20
Profitable e Scarlet Rosefinch

PREMIO MILLER TIME - Euro 4.400 Trio - Metri 1400 - P.Piccola

V. 2,61 P. 1,71 (1) 2,80 (5) Acc. 9,49 T. 22,00

2 5 (2)

giubba

3 3 (1)

giubba

4 4 (4)

giubba
54
CL
3 1/4
4,38
26
Showcasing e Blue Aegean

6 6 (6)

giubba