Giornata a Napoli del 09-02-2021

Premio Mandrake - Euro 7.700 Trio - Metri 1600 - P.Grande

V. 2,53 P. 1,47 (4) 1,26 (5) Acc. 5,69

2 5 (3)

3 3 (2)

61,5
15
2,48
57
Desert Prince e Nebbia Di Latte

4 6 (1)

RT 1 (4)

RT 2 (6)

64,5
rit. alle 09:30:00
-
Gutaifan e Short Shrift

Premio Magician - Euro 9.900 Trio - Metri 1400 - P.Grande

V. 1,75 P. 1,27 (3) 2,30 (4) Acc. 10,16 T. 29,65

5 5 (5)

56,5
6 3/4
7,02
52
Bobby'S Kitten e Sinister Ruckus

Premio Mafalda - Euro 4.400 Trio - Metri 1500 - P.Grande

V. 5,95 P. 3,38 (3) 3,54 (6) Acc. 24,31 T. 76,44

Premio Conte Dallara - Euro 4.400 Trio - Metri 1800 - P.Grande

V. 4,04 P. 1,51 (6) 1,57 (4) 1,74 (2) Acc. 5,95 T. 28,05

6 1 (4)

Premio Antonello Da Messina - Euro 6.600 Trio - Ipp. Naz. 394 - Metri 2250 - P.Grande

V. 7,94 P. 2,38 (10) 3,14 (7) 2,44 (2) Acc. 46,83 T. 133,63

3 2 (5)

4 1 (3)

6 5 (4)

7 6 (10)

RT 4 (7)

RT 8 (8)

Premio Er Pomata - Euro 7.700 Trio - Metri 1400 - P.Grande

V. 6,87 P. 2,94 (6) 2,71 (3) Acc. 26,85 T. 208,72

2 3 (1)

3 4 (5)