Corsa 7 del 05-01-2022 alle 17:40 a Aversa

PREMIO GIUSEPPE PALOMBA - Euro 19.800 Tris - Ipp. Naz. 34 - Metri 1660

per cavalli Indigeni di 5 anni ed oltre (PROF TRIS)

V. 4,04 P. 2,99 (7) 4,24 (1) 11,52 (11) Acc. 94,42 Acp. 18,76 (1-7) 131,25 (1-11) 54,28 (7-11) T. 1849,61 Q4 9580,98 Q5 NV

9 9

giubba

13 12

giubba