Corsa 5 del 14-03-2021 alle 17:00 a Gelsenkirchen

PREMIO QUINCY JONES - RENNEN 5. 000 EURO DREIERWETTEN-GARANTIE - Euro 2.000 - Metri 1900

(PROF COND)

1 8

giubba
1900
16.0
A Glaser
A Glaser
Isabell Bromann Stall No
Gustav Diamant e Ferrero Kusschen

2 2

giubba
1900
16.2
H Wewering
Bernd Warnke
Gestut Seelust
Trixton e Donna Kievitshof

3 4

giubba
1900
16.4
J Sparber
Gramuller R Sparber J
R Gramuller J Holzapfel
Virgill Boko e Rachel Des Charmes

4 6

giubba
1900
16.9
T Panschow
H Neumann
M Ivic
Timoko e Chili Princess

5 7

giubba
1900
16.9
M Honemann
Honemann
Frank Brieskorn
Uriah Boko e Mayrita Cunera

6 1

giubba
1900
16.9
T Tietz
Gramuller R Sparber J
Klaus Guhrs
Nu Pagadi e Graceland

7 3

giubba
1900
17.0
Fj Stamer
R Beer
Tim Ahrens Lea Ziemann
Unforgettable e Bibi Jones

RP 5

giubba
1900
P
D Spangenberg
Dennis Spangenberg
Jl Grundhofer L Zdziarstek
Baltimore As e Sweet Release